معاونت علوم پزشکی

رئیس دانشکده

 

دکتر کیانوش قاسمی

سمت: رییس دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

تلفن تماس:32227924

ایمیل: ghassemik06@yahoo.com